Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

Obecnie podstawową kwestią w projektach opartych o BIM jest koordynacja i komunikacja. Projekty architektoniczne bardzo często opierają się na współpracy przedstawicieli różnych dziedzin, dlatego tak ważne, jest aby proces komunikacyjny był przeprowadzony prawidłowo. Na powodzenie jednego projektu składała będzie się dobrze zaplanowana konstrukcja, architektura, instalacja czy linia produkcyjne. Dopiero odpowiednie wdrożenie wszystkich tych elementów decyduje o końcowym powodzeniu realizacji.

Ważne jest aby przedstawiciele poszczególnych branży braki pod uwagę również części składowe spoza swojego zakresu. Jest to tak ważne, ponieważ praca jednej osoby ma wpływ na pozostałych uczestników procesu. Idealnym rozwiązaniem jest więc bazowanie na programie, w którym widoczne są wszystkie branże jednocześnie. Ich rzeczywiste występowanie w środowisku 3D sprawia, że można szybko usunąć kolizję bądź też poprowadzić realizację od początku w taki sposób, że ryzyko jej wystąpienia będzie niemalże niemożliwe

W momencie gdy dla wszystkich uczestników projektu widoczny jest identyczny, interdyscyplinarny model, przepływ informacji następuje w sposób naturalny i w pełni intuicyjny. Ułatwia to spotkania koordynacyjne, na których można na bieżąco zmieniać koncepcję przebiegu linii montażowej, konstrukcji czy instalacji i szukać takiego rozwiązania, które jest optymalne, nie tylko dla uczestników procesu, lecz także dla samego projektu.

Architektura BIM ma swój niezwykle ważne aspekt, który można określić mianem wymiaru społecznego. Jej wdrożenie na grunt codziennej pracy niejako wymusza na uczestnikach projektu codzienne rozmowy, konsultacje, a także pracę opartą na współpracy. Wdrożenie tego podejścia na grunt codziennej pracy nie odbiera właściwego znaczenia indywidualnym umiejętnościom i podejściu, jednak za jego sprawą bez problemu można łączyć indywidualizm z pracą zespołową.